Vipperød Vandværker

www.vippvand.dk

VippVand på Facebook

Akuttelefon v./Driftsleder Henrik Bohn 22807560Velkommen til Vipperød Vandværkers hjemmeside

(VippVand)

Her kan du bl. a. finde information om Vandværkets organisation, driftstatus og vandkvalitet. 

Vipperød Vandværker (VippVand) er en andelsforening, der leverer vand til Vipperød og omegn. Foreningen har 2024.01.01 1348 andelshavere, som modtager ca. 156.000 kubikmeter vand/år gennem ca 55 km vandledning.

Foreningen har 2 vandværker i drift, som er blevet gennemrenoveret i 2010 og 2011 og som nu gennemgår systematisk vedligehold og løbende opgradering i disse år for at kunne modtage de mange nye andelshavere, som kommer.

VippVand blev stiftet d. 1. sept. 2009 som et A.M:B:A  (Et andelsselskab med begrænset ansvar) med det formål at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold. Generalforsamlingen har derfor valgt en bestyrelse til at varetage dette. Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af VippVand.

 VippVand er bl.a. underlagt vandforsyningsloven https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1450, drikkevandsbekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/138, og en række andre bekendtgørelser. Regulativet pålægger VippVand at forsyne ejendomme indenfor vores  forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand.

Ledningsnet

Ansvar på vandledningsnet

Det er Vippvands ansvar at føre vand frem til en målerbrønd på hver enkel matrikel, mens det er ejers ansvar at installere og vedligeholde vandinstallationen fra målerbrønden og frem.