Vipperød Vandværker

www.vippvand.dk

VippVand på Facebook

Akuttelefon v./Driftsleder Henrik Bohn 22807560

Andelsselskabet Vipperød Vandværker afholder generalforsamling Tirsdag d. 8 Marts 2022 KL. 1900 i Vipperøds Skoles Glassal.

Nedenfor kan dagsorden, beretning, takstblad, forslag, regnskab og budget downloades.

Dagsorden ordinær generalforsamling 2022
Beretning for 2021
Underskrevet årsregnskab- 2021
Investeringsoversigt 2021 – 2026 Vipperød vandværk
Budget 2022
Takstblad 2022

Referat fra GF 2022: Referat fra GF

Med venlig hilsen

Bestyrelsen