Vipperød Vandværker

www.vippvand.dk

VippVand på Facebook

Akuttelefon v./Driftsleder Henrik Bohn 22807560

Generalforsamling 2023

Andelsselskabet Vipperød Vandværkers generalforsamling blev afholdt torsdag d. 16 Marts 2023 KL. 1900 i Vipperøds Skoles Glassal.

Nedenfor kan dagsorden, beretning, takstblad, forslag, regnskab og budget downloades.

2023 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Dagsorden generalforsamling 2023

Beretning for 2022

Underskrevet_revideret_regnskab_2022 – del 1

Underskrevet_revideret_regnskab_2022 – del 2

Forslag nye vedtægter 2023

2023 Takstblad for Vipperød Vandværker

Budget 2023

Investeringsplan

Referat af VippVand generalforsamling, 2023

Beretning for ekstraordinær GF

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 2 maj 2023

Med venlig hilsen

Bestyrelsen