Vipperød Vandværker

www.vippvand.dk

VippVand på Facebook

Akuttelefon v./Driftsleder Henrik Bohn 22807560

Generalforsamling 2024

Andelsselskabet Vipperød Vandværkers generalforsamling bliver afholdt onsdag d. 13 Marts 2024 KL. 19:00 i Lersøcentret, Vipperød.

Nedenfor kan dagsorden, beretning, takstblad, forslag, regnskab og budget downloades.

Information til download bliver lagt på siden så snart det er klar.

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Beretning for 2023

2023- Vipperød Vandværker årsrapport

Revisionsprotokollat_2023

Ledelsens erklæring_2023

Budget 2024

Referat af generalforsamling 2024