Vipperød Vandværker

www.vippvand.dk

VippVand på Facebook

Akuttelefon v./Driftsleder Henrik Bohn 22807560

Generalforsamlingen afholdes,

Torsdag den 9 marts 2017 KL 1900. Generalforsamlingen afholdes i Lersøcentret.

Formandens beretning, budget og regnskab kan downloades neden for

 

Dagsorden

Beretning

Regnskab 2016

Budget 2017

Takstblad 2017

Forslag til Generalforsamlingen

Forslag til Generalforsamlingen fra bestyrelsen

Referat fra Generalforsamlingen 2017

Forslag til Generalforsamlingen fra bestyrelsen

Fra tinglysning.dk omkring Ågerup vandværk

Fra OIS.DK omkring Ågerup vandværk

 

Forslag & indkaldelse

Forslag skal indgives til formanden, senest den 15. januar

Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling