Vipperød Vandværker

www.vippvand.dk

VippVand på Facebook

Akuttelefon v./Driftsleder Henrik Bohn 22807560

Generalforsamling 2020

 

Andelsselskabet Vipperød Vandværker
afholdte generalforsamling Mandag d. 27 Juli 2020 KL. 1900 i Lersøcentret.

Download godkendt referat Underskrevet referat 2020

Nedenfor kan dagsorden, beretning, takstblad, forslag, regnskab og budget downloades.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Opdateret 2020.06.23