Vipperød Vandværker

www.vippvand.dk

VippVand på Facebook

Akuttelefon v./Driftsleder Henrik Bohn 22807560

Din vandregning udsendes i april

Læs informationen om vandregningen og hvordan refusionsopgørelsen beregnes.

Forstå din årsopgørelse og regning fra Vipperød Vandværker

Refusionsopgørelse