Vipperød Vandværker

www.vippvand.dk

VippVand på Facebook

Akuttelefon v./Driftsleder Henrik Bohn 22807560

Regulativ for vandværkerne i Holbæk Kommune.

Regulativ for private almene vandforsyninger i Holbæk Kommune af 24-05-2023