Vipperød Vandværker

www.vippvand.dk

VippVand på Facebook

Akuttelefon v./Driftsleder Henrik Bohn 22807560

Generalforsamlingen afholdes,

Onsdag 9. marts 2016. kl. 19:00 i Vipperødhallens store mødelokale

Formandens beretning, budget og regnskab kan downloades neden for

Dagsorden

Beretning

Regnskab 2015

budget2016

Takstblad 2016

Forslag 2016

Referatafgeneralforsamling 2016

 

Forslag & indkaldelse

Forslag skal indgives til formanden, senest den 15. januar

Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling