Vipperød Vandværker

www.vippvand.dk

VippVand på Facebook

Akuttelefon v./Driftsleder Henrik Bohn 22807560

Ekstraordinær generalforsamling 24 august 2021. 

Godkendt referat fra ekstraordinær Generalforsamling 2021:

 

Dato for ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 24. august 2021 kl. 19.00

I LERSØCENTRETS FÆLLESHUS LERSØPARKEN 144; VIPPERØD

indgang Fælleshuset.

Orienteringsbrev fra bestyrelse:

Til Andelshaverne Vipperød Vandværk AMBA

Generalforsamlingens spørgsmål til årsregnskab2020. Svar fra bestyrelsen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af regnskab 2020

4. Valg af bestyrelsesmedlem og to suppleanter

5. Eventuelt

 

Opdateret 2021.09.01/Bestyrelsen 


Generalforsamling 2021

 

Godkendt referat fra Ordinær Generalforsamling 2021 Referat Ordinær Generalforsamling 2021

Andelsselskabet Vipperød Vandværker
afholder generalforsamling Tirsdag d. 22 Juni 2021 KL. 1900 på Skimmedevej 10.
Nedenfor kan dagsorden, beretning, takstblad, forslag, regnskab og budget downloades.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Opdateret 2021.06.07 med 2021 Budget og fuldt regnskab
Opdateret 2021.07.04 med referat fra ordinær generalforsamling 2021.