Information 06 juni 2022

Bestyrelsen har haft et møde med Danske Vandværker, hvorefter det står klart, at der beklageligvis er begået fodfejl fra Bestyrelsen af VippVand AMBA ifm. Bærhave-kvarteret og også omkring Vipperød Bakker:

1.   Kommunen skal godkende alle beløb omkring forsyningsbidrag, der ikke direkte står i takstbladet.
2.   Man kan ikke blande hovedanlægsbidrag (indskuddet for at komme med i VippVand AMBA) sammen med distributionsbidrag (forsyningsbidrag: etablering af nye hovedledninger).

I regnskabet 2021 står noten: “Vandværkets bestyrelse har fået rådgivning fra Danske Vandværker og har meddelt bygherrer, at vandværkets bestyrelse fortsat ser det opkrævede, som det mest fordelagtige for bygherren versus opkrævning efter takstbladet.”

Forløbet har altså ikke efter Bestyrelsens mening medført ekstra udgifter for Bygherre, således at der skulle blive tale om erstatning.

Fremadrettet vil bestyrelsen af VippVand altid bede om en formel godkendelse fra kommunen, før VippVand vil påbegynde etablering af en forsyningsledning.

I større sager kan det aftales, at bygherre står for entreprisen efter forudgående godkendelse fra VippVand og efterfølgende accept af det udførte arbejde.

Bygherre skal i den forbindelse være opmærksom på, at anmodning om nye forsyningsledninger skal fremsendes i så god tid, at Holbæk Kommune kan nå at sagsbehandle anmodningen, så byggeprocessen ikke forsinkes.

Vippvand vil i disse sager fremadrettet opkræve et sagsbehandlingsbidrag på 400 kr/time + moms. Det kan normalt gøres ved mindre sager for ca. 3000 kr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Udgivet

i

af

Tags: