Holbæk Kommune har godkendt Takstbladet for 2022

Kommunen anerkender således principperne bag takstbladet. Kommunen har dog en bemærkning til forsyningsledningsbidraget, som i takstbladet er opgjort som en takst pr. løbende meter. Holbæk Kommune kan ikke godkende et bidrag pr. løbende meter, da kommunen således ikke kender den endelige pris for forbrugerne, og dermed ikke kan afgøre om prisen er i overensstemmelse med bl.a. lighedsprincippet (ens pris for ensartet vandforbrug og ejendomstype). De 1812 kr./m som er anført på takstbladet skal derfor tages som en indikation af prisniveauet, mens det egentlige forsyningsledningsbidrag vil bero på et konkret tilbud for anlæg af forsyningsledning i området, og denne takst skal så godkendes af Holbæk Kommune. Til orientering kan en sådan godkendelse godt tage et par måneder, afhængig af kompleksiteten. For projekter vedrørende tilslutning af enkelte ejendomme tager det typisk noget kortere tid, mens det for større udstykningsprojekter tager længere tid.

Så tag kontakt til VippVand i god tid, så bygge-projekter ikke bliver forsinket af den grund.

På basis af den investeringsplan, der blev godkendt på Generalforsamlingen her i 2022, vurderer Holbæk Kommune, at vandværket overholder ”hvile-i-sig-selv”-princippet.


Udgivet

i

af

Tags: