Målerbrønde i nybyggerier.

Vipperød Vandværker har haft nogle henvendelser fra nye andelshavere i nybyggerier, der går på, at målerbrønden ikke er placeret hensigtsmæssigt på grunden og at den i nogle tilfælde stikker op over terrænet.

Uanset hvem der har bekostet installeringen, er alle installationer fra stikledningens forlængelse husejers installation og ansvar.

Vipperød Vandværker har en klar interesse i, at installationerne er frostsikret behørigt, og derfor kan man ikke uden videre afkorte “kraven”.

Under opvarmede bygninger er frostfri dybde normalt 0,9 m under terræn. Under fritstående fundamenter er frostfri dybde normalt 1,2 m under terræn.

Hvis husejer mener, at dem man har købt grunden af og/eller dem, der har bygget huset har lavet fejl, må man tage afklaringen med dem.

Grundejerforeningen kan måske hjælpe med at koordinere problemløsningen.
Man kan evt. søge retshjælp via ens husejerforsikring, hvis dette er inkluderet, men det er ikke noget Vipperød Vandværker er involveret i.

Men installationen skal være i orden inden vinteren, så vi undgår frostsprængninger, og det påhviler som sagt husejer at sikre sig dette.


Udgivet

i

af

Tags: