Kimtal

Ved en prøvetagning af drikkevandet fra Nyby-vandværket viste det sig, at kimtallet var forhøjet. Det er ikke coliforme bakterier, så der er ikke umiddelbart grund til bekymring; men vi har gennemgået anlægget og fundet, at kilden til forureningen kom fra den gamle kompressor, som skal belufte råvandet, der kommer ind fra boringerne.

Opdatering: Der er den 1. marts installeret en ny kompressor, som har løst problemet.

Vi har derfor renset kompressoren og har fået udtaget nye vandprøver. De viser at råvandet er rent, og at vandet fra efterfilteret også er rent, men at der er lidt forurening tilbage i rentvandstanken, Kimtallet herfra er dog kun lidt over grænseværdien (270 /ml mod grænseværdien på 200 /ml) og kimtallet er faldende fra de først målte 440 /ml. Det er ikke umiddelbart bekymrende ift. at drikke vandet, men det er ikke ok. Derfor har vi bestilt en ny kompressor, som vil blive installeret snarest muligt. Den nye kompressor er af en type, som ikke laver kondensvand, der kan forurene det rensede vand. I mellemtiden passer vores driftsleder, Henrik Bohn ekstra på med at tilse og rense kompressoren.  Der er som sagt ikke tale om farlige bakterier fra kloakvand eller lignende, da coliformtallet er meget meget lavt. Så indtil videre skal i som forbrugere ikke tage yderligere forholdsregler. Vi vil informere jer så snart den nye kompressor er oppe at køre.
Vandværket på Sandbakkevej blev testet samme dag, og der var kimtallet helt OK.
Har I sprøgsmål, er I velkommen til at skrive til formanden på mail: formand@vippvand.dk. Analyserapporterne er lagt op på hjemmesiden under Vandkvalitet.

Udgivet

i

af

Tags: