Vipperød Vandværker

www.vippvand.dk

VippVand på Facebook

Akuttelefon v./Driftsleder Henrik Bohn 22807560

Der er installeret kalkknuser på vandværkerne på Nybyvej og Sandbakkevej.

 

Nedenfor er der et billede af installeret kalkknuser på Nybyvej.