Vipperød Vandværker

www.vippvand.dk

VippVand på Facebook

Akuttelefon v./Driftsleder Henrik Bohn 22807560

Godkendt Takstblad for 2022

Takstblad 2022

For oversigt over by zone:

Oversigt over by

Bestyrelsen 2022.04.09