Vipperød Vandværker

www.vippvand.dk

VippVand på Facebook

Akuttelefon v./Driftsleder Henrik Bohn 22807560

Godkendt Takstblad for 2021

Takstblad 2021

For oversigt over by zone:

Oversigt over by

Bestyrelsen 2021.05.04