Forslag til nye vedtægter

VippVands vedtægter er det sæt regler, som sammen med lovgivningen regulerer forholdet mellem andelshaveren og foreningen og andelshaverne indbyrdes. De nuværende vedtægter er fra 2009 og indeholder nogle bestemmelser, der ikke er helt nutidige, fx kravet om at skulle annoncere i By og Land eller forslaget om, at Generalforsamlingen skal godkende Takstbladet. Taksbladet skal ifølge lovgivningen godkendes af Holbæk Kommune. Og sådan er der flere formuleringer, der gør dem utidssvarende.
Derfor påbegyndte bestyrelsen i efteråret at arbejde på at opdatere foreningens vedtægter med udgangspunkt i Danske Vandværkers forslag til standardvedtægter. Det forslag, som Bestyrtelsen kommer med til generalforsamlingen har været til høring hos såvel Holbæk Kommune som hos Danske Vandværkers jurist, Robert Jensen. Kommunen har ingen bemærkninger, da den alene skal godkende Takstbladet på basis af budgettet for 2023 og investeringsplanen, som vi arbejder på at opdatere. Danske Vandværker har godkendt formuleringerne i det uploadede forslag.
Vi sender derfor forslaget i høring frem til 1. marts 2023, og Bestyrelsen vil på baggrund af de indkomne bemærkninger fremkomme med et endeligt udkast, som skal vedtages på generalforsamlingen med 2/3 flertal. Derefter skal de vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal for endelig at træde i kraft. Vi har præliminært afsat 2. maj 2023 kl. 19, som dato for den ekstraordinære generalforsamling.
Eventuelle bemærkninger til forslaget om nye vedtægter kan fremsendes til formanden på Formand@VippVand.dk.
2023 Vedtægter for VippVand FORSLAG

Udgivet

i

af

Tags: