Kategori: Ikke-kategoriseret

 • Nyt informationsmateriale

  Der er lagt nyt informationsmateriale på hjemmesiden Først en velkomstfolder til nye andelshavere i Vippvand. Kasseren får mange henvendelser om hvordan man forstår vandregningen, og om hvordan en refusionsopgørelse udregnes. Derfor en forklaring på vandregningen, og en forklaring på en refusionsopgørelse ud fra den samme vandregning. Velkommen til Vipperød Vandværker Forstå din årsopgørelse og regning…

 • Sammenligning med andre vandværker

  Danske Vandværker har ud fra indberetninger fra vandværkerne for 2023 lavet en sammenligning hvor vi kan se, hvordan vi ligger i forhold til sammenlignelige vandværker mht. energiforbrug og vandspild (forskellen mellem udpumpet og leveret vand). Vi ligger igen lavere på energiforbruget, men højere på vandspildet. Med en kommende øget monitorering af vandmålerne, forventer vi at…

 • Forsinket opkrævning

  Hej På grund af forsinkelse med takstbladet når opkrævningerne ikke at blive udsendt til april, men først til maj. Med venlig hilsen Bestyrelsen

 • Referat af generalforsamling

  Hej Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 13/3, og referatet ligger nu klar på hjemmesiden. https://www.vippvand.dk/generalforsamling-2024/

 • Ordinær Generalforsamling

 • Frostsikring af vandmålere

  Alle har mærket frostvejret denne vinter, og det har et antal ubeskyttede vandmålere også. De er blevet ødelagt af frosten, med vandspild og ukorrekte målinger til følge. Alle indendørs vandmålere vil normalt være beskyttet mod frosten, men står huset uopvarmet, så kan vandrør og vandmåler frostsprænges. Det har vi set et enkelt tilfælde af. Udendørs…

 • Sammenligning med andre vandværker

  Danske Vandværker har ud fra indberetninger fra vandværkerne lavet en sammenligning, hvor vi kan se, hvordan vi ligger i forhold til sammenlignelige vandværker mht. energiforbrug og vandspild (forskellen mellem udpumpet og leveret vand). Vi ligger lavere på energiforbruget, men højere på vandspildet. Der er lige nu ingen forklaring på det højere vandspild, men det vil…

 • Spar på vandet

  I den forgangne uge, specielt mandag, har der været et usædvanligt højt vandforbrug i dagtimerne, som for nogle modtagere har resulteret i lavt vandtryk. Nogle kommuner har allerede indført vandingsforbud, og Vipperød Vandværker vil i første omgang henstille til at man afholder sig fra at vande have mellem kl. 0600 og 2200, så der er…

 • Opgradering af vandværkerne

  Arbejde med at levetidsforlænge de to vandværker er igang. I marts måned startede arbejdet med at udskifte el-tavler og IT-styringssystemet på Sandbakkevejens Vandværk. Vandværket var lukket i nogle dage, og vi havde kun Nybyvej vandværket til at forsyne os. Efter en indkøringsperiode på Sandbakkevej, er det modsatte så udført. Nybyvej vandværket har fået nye el-tavler…

 • Vandværks regulativ

  Kommunalbestyrelsen har den 24. maj 2023 godkendt det nye regulativ, som Vandrådet har indstillet. Du finder det under Foreningen/Vedtægter.