Tilmeld email-service

I henhold til de nye vedtægter bliver generalforsamlingen ikke længere annonceret andre steder end på hjemmesiden. Det er derfor en god idé at tilmelde sig email-service, så indkaldelse til Generalforsamlinger mm. kommer på en email. I § 7 står: “Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering på VippVands hjemmeside med angivelse af dagsorden.”
Hvis du er tilmeldt email-service får du også besked om eventuelle driftsforstyrrelser og nyheder.


Udgivet

i

af

Tags: