Sammenligning med andre vandværker

Danske Vandværker har ud fra indberetninger fra vandværkerne lavet en sammenligning, hvor vi kan se, hvordan vi ligger i forhold til sammenlignelige vandværker mht. energiforbrug og vandspild (forskellen mellem udpumpet og leveret vand).

Vi ligger lavere på energiforbruget, men højere på vandspildet. Der er lige nu ingen forklaring på det højere vandspild, men det vil ændre sig med en øget monitorering af vandmålerne.

Indberetning 2022 — Danske Vandværker


Udgivet

i

af

Tags: