Frostsikring af vandmålere

Alle har mærket frostvejret denne vinter, og det har et antal ubeskyttede vandmålere også. De er blevet ødelagt af frosten, med vandspild og ukorrekte målinger til følge.

Alle indendørs vandmålere vil normalt være beskyttet mod frosten, men står huset uopvarmet, så kan vandrør og vandmåler frostsprænges. Det har vi set et enkelt tilfælde af.

Udendørs vandmålere skal være i frostfri dybde med et isolerende låg. Der er flere tilfælde ved nybyggede huse, hvor målerbrønd og dermed vandmåler er over terræn, og dermed ikke er sikret mod frosten. Det skyldes enten ukorrekt udført arbejde ved anlæggelse, eller at der efter anlæggelsen er ændret i terrænet, så målerbrønden er blotlagt. Dette skal bringes i orden straks, og ansvaret for dette hviler på grundejer.

Vipperød Vandværker ligger i forvejen højt med vandspild i forhold til sammenlignelige vandværker, og det koster os alle penge, så lad os bringe vandspildet omkring vandmålerne i orden.

Det er klart, at en målerbrønd som rager op over terræn, eller ikke har et isoleret låg på, ikke giver den nødvendige beskyttelse mod frosten.


Udgivet

i

af

Tags: