Sammenligning med andre vandværker

Danske Vandværker har ud fra indberetninger fra vandværkerne for 2023 lavet en sammenligning hvor vi kan se, hvordan vi ligger i forhold til sammenlignelige vandværker mht. energiforbrug og vandspild (forskellen mellem udpumpet og leveret vand).

Vi ligger igen lavere på energiforbruget, men højere på vandspildet. Med en kommende øget monitorering af vandmålerne, forventer vi at finde årsagen til det relative højere vandspild.

Indberetning 2024 — Danske Vandværker


Udgivet

i

af

Tags: