Forfatter: Lars Karlsen

 • Ordinær Generalforsamling

 • Frostsikring af vandmålere

  Alle har mærket frostvejret denne vinter, og det har et antal ubeskyttede vandmålere også. De er blevet ødelagt af frosten, med vandspild og ukorrekte målinger til følge. Alle indendørs vandmålere vil normalt være beskyttet mod frosten, men står huset uopvarmet, så kan vandrør og vandmåler frostsprænges. Det har vi set et enkelt tilfælde af. Udendørs…

 • Sammenligning med andre vandværker

  Danske Vandværker har ud fra indberetninger fra vandværkerne lavet en sammenligning, hvor vi kan se, hvordan vi ligger i forhold til sammenlignelige vandværker mht. energiforbrug og vandspild (forskellen mellem udpumpet og leveret vand). Vi ligger lavere på energiforbruget, men højere på vandspildet. Der er lige nu ingen forklaring på det højere vandspild, men det vil…

 • Spar på vandet

  I den forgangne uge, specielt mandag, har der været et usædvanligt højt vandforbrug i dagtimerne, som for nogle modtagere har resulteret i lavt vandtryk. Nogle kommuner har allerede indført vandingsforbud, og Vipperød Vandværker vil i første omgang henstille til at man afholder sig fra at vande have mellem kl. 0600 og 2200, så der er…

 • Opgradering af vandværkerne

  Arbejde med at levetidsforlænge de to vandværker er igang. I marts måned startede arbejdet med at udskifte el-tavler og IT-styringssystemet på Sandbakkevejens Vandværk. Vandværket var lukket i nogle dage, og vi havde kun Nybyvej vandværket til at forsyne os. Efter en indkøringsperiode på Sandbakkevej, er det modsatte så udført. Nybyvej vandværket har fået nye el-tavler…

 • Vandværks regulativ

  Kommunalbestyrelsen har den 24. maj 2023 godkendt det nye regulativ, som Vandrådet har indstillet. Du finder det under Foreningen/Vedtægter.

 • Afkalkning af drikkevandet bliver ikke en central løsning

  Emnet afkalkning blev endnu engang drøftet på den ekstraordinære generalforsamling. Følgende blev taget til efterretning: 1. Det er ikke teknisk muligt eller økonomisk rentabelt at installere centrale afkalkningsanlæg på de to vandværker 2. Vandet har en hårhed på omkring 14-15 °dH – mellemhårdt vand. Man skal over ≈ 20 °dH før vandet er hårdt, så…

 • Tilmeld email-service

  I henhold til de nye vedtægter bliver generalforsamlingen ikke længere annonceret andre steder end på hjemmesiden. Det er derfor en god idé at tilmelde sig email-service, så indkaldelse til Generalforsamlinger mm. kommer på en email. I § 7 står: “Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering på…

 • Referat af generalforsamling

  Referatet af generalforsamlingen 2023 er nu lagt på hjemmesiden. Generalforsamling 2023

 • Kimtal

  Ved en prøvetagning af drikkevandet fra Nyby-vandværket viste det sig, at kimtallet var forhøjet. Det er ikke coliforme bakterier, så der er ikke umiddelbart grund til bekymring; men vi har gennemgået anlægget og fundet, at kilden til forureningen kom fra den gamle kompressor, som skal belufte råvandet, der kommer ind fra boringerne. Opdatering: Der er…