Forfatter: admin

 • Vandkvalitet

  Den seneste kontrol af vores vandkvalitet er foretaget den 15/12 på Nybyvej 15, og den viser endnu engang den fine kvalitet vi har på vores vand. Se resultatet i Info om vandkvalitet/analyserapporter.

 • Ny webmaster

  Efter en rokade i bestyrelsen, er Niels Olesen nu 1.suppleant, og ny webmaster er Lars Karlsen.

 • Billeder fra udbedring af ledningsbrud 14 juli 2022

 • Målerbrønde i nybyggerier.

  Vipperød Vandværker har haft nogle henvendelser fra nye andelshavere i nybyggerier, der går på, at målerbrønden ikke er placeret hensigtsmæssigt på grunden og at den i nogle tilfælde stikker op over terrænet. Uanset hvem der har bekostet installeringen, er alle installationer fra stikledningens forlængelse husejers installation og ansvar. Vipperød Vandværker har en klar interesse i,…

 • Holbæk Kommune har godkendt Takstbladet for 2022

  Kommunen anerkender således principperne bag takstbladet. Kommunen har dog en bemærkning til forsyningsledningsbidraget, som i takstbladet er opgjort som en takst pr. løbende meter. Holbæk Kommune kan ikke godkende et bidrag pr. løbende meter, da kommunen således ikke kender den endelige pris for forbrugerne, og dermed ikke kan afgøre om prisen er i overensstemmelse med…

 • Information 06 juni 2022

  Bestyrelsen har haft et møde med Danske Vandværker, hvorefter det står klart, at der beklageligvis er begået fodfejl fra Bestyrelsen af VippVand AMBA ifm. Bærhave-kvarteret og også omkring Vipperød Bakker: 1.   Kommunen skal godkende alle beløb omkring forsyningsbidrag, der ikke direkte står i takstbladet. 2.   Man kan ikke blande hovedanlægsbidrag (indskuddet for at komme med i VippVand…